Bina Yapımında Emlak Yönetmeliği

Yürürlükteki düzenlemeler; yapıların inşaatı, denetimi ve satışı konusunda fazlasıyla yetersiz. Bu durum, alıcının da satıcının da mağduriyetine sebep vermektedir. Emlak piyasasının, çok daha derin ve kesin bir yönetmelik ihtiyacı olduğu gerçeğini geç de olsa kabul etmekle birlikte henüz gereken adımları tam olarak atmış değiliz.

Çıkabilecek bir sorunu önceden sezip, ona göre hareket etmek, gerekli araştırmaları yaparak bu sorunu engelleyici önlemler almak hatta gerekirse sil baştan bir sistem kurarak sorun ortaya henüz çıkmadan duruma müdahale etmek gibi bir alışkanlığımız ve ezberimiz toplum olarak maalesef yok. İşte Emlak sektöründe sürekli yeni yönetmelik ihtiyacının duyulması da bunun en basit örneklerinden sadece biri diyebiliriz.

Emlakçılardan Ekspertiz Raporlarına Kadar Yeni Bir Düzen

Türkiye, özellikle 1980’li yıllardan sonra emlak sektöründe çok köklü bir değişim yaşadı. Ancak bu değişimi sindire sindire değil de hızlı ve kontrolsüz şekilde yaşadı. Kuralları baştan koymak ve bir standart getirmek yerine sürekli “günü kurtarma” metodunun kullanılması, günümüzde emlak sektörüyle ilgili piyasa dalgalanmalarının, arz-talep dengesindeki bozulmanın, bina yapımındaki ve satışındaki sonu gelmeyen düzenlemelerin önünü açtı. Emlak sektörünün hızlı ve kontrolsüz olarak büyümesi, bazı kesimlerin cebini doldurup taşırırken, şehirlerimizi de bina kirliliğine sürükledi.

Özellikle büyük şehirlerde yapılan devasa konut projeleri ve hemen hemen Türkiye’nin her şehrinde uygulanan toplu konut projeleri, piyasadaki arz-talep terazisinin dengesini hızlı bir şekilde bozdu. Dövizin yükselmesi ve konut faiz oranlarının da yükselmesiyle çok büyük ihalelerle ve paralarla yapılan bu konut projeleri vatandaş için ulaşılamaz bir hale dönüşmeye başladı. Elbette alıcı için olduğu kadar satıcı ve aracı kesim için de çok büyük kayıplar yaşanmaya başladı. Bu kayıpların tam olarak telafi edilmesi pek mümkün görünmese de belli oranda azaltılması kalıcı ve sistematik çözümler bulmakla mümkün olabilir.

Arz-Talep dengesi tamamen alt-üst edildikten sonra, emlakçıların komisyon oranlarından, gayrimenkul değerleme şirketlerine, ekspertiz raporlarından, bina yapım maliyeti ve sistemlerine kadar birçok hususta yönetmelik değişikliği gündeme geldi. Gündeme getirilen bu emlak yönetmeliği değişiklikleri, emlak sektörünün rayına tekrar oturmasına ne derece katkı sağlayacak bilinmez ama çok geç kalındığını söylemek hiç yanlış olmayacaktır.

Yapı Çözümleri